YES

FRA VISJON

TIL HANDLING


(YES) visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig ønsket tilstand. (YES) visjon er altså en slags fremtidsdrøm.


Det ikke er alle drømmer som kan realiseres. Likevel er det viktig å ha en visjon. Den gir et fremtidshåp og er en drivkraft til å gjenomføre noe.


Målene kan deles in i kvalitativ mål og kvantitativ mål, kan (YES) også deles inn på økonomiske mål og ideelle mål. (YES) formuleres den typer av overordnede mål er avhengig av (YES) organisasjon.

VISJON OG MÅL


Nedenfor skal vi se på disse typene av overordnede mål. Høres her

(YES) Visjon

"Housing-first" skal være det foretrukne bomiljørarbeid. Blant norske og utenlanske bostedsløse som ønsker "Housing-first" modellebasert bo-oppfølgere og boligfremskaffer i Oslo.

(YES) Ideele mål

Ingen bedrifter kan ungå å ta ansvar for bomiljøret og sette bomiljøspørsmålene i fokus. (YES) skal derfor samarbeider for å redusere bomiljørbelasningen og slik at vi kan ha et økologisk holdbart.

(YES) Økonomiske mål

Bedrift ønsker å overleve må den i hvert fall på sikt gå med overskudd og skal være en lønnsom bedrift ved å levere tjenester og services av høy kvalitet med initativ, ærlighet og ansvarlighet.