YES

KUNDEVERDI

I flere av tiltakene samarbeider teamet og deltakerne utvikler kriseplaner, trygghetsplaner og / eller oppfølgingsplaner som tilretteleggere for dialog og håndtering av utfordrende situasjon kan oppstår.


Det er viktig prinsip at tjenestene skal velvare så lenger deltakeren har behov.

FORRETNINGSIDÉ


Ann Thuniel jobber som tolk for offentlig sektor, hvor hun offtes møtet ferdes deres bygg og de svakere i samfunnet. De som kanskje ikke har vært like heldig som de andre Class. I tillegg, studere Ann Thuniel Økonomi administrasjon med Eiendom emner ved NMBU. Noe av de grunn som gjøre at Ann Thuniel bestemte seg for å starte Yield Eiendom Services AS. (YES) har mange tjenester og service tilbud, som hentet fra Housing First-prosjektene i Norge. De første Housing First-prosjekten i Norge ble etablert i 2011 og 2012 i Drammen, Trondheim og Ringsaker og flere har fulgt etter. Stadig kommuner fikk innvilget prosjektmidler til å styrke deres bo-oppfølgingsarbeid ytteligere. I den forbindelse (YES) søker frem tiltakene samarbeider teamet. For å mota oppdrag innenfor bo-oppfølgere og boligfremskaffelse i det private markedet. I tillegg, finnes YES service og YES tjenester annonseres via Yield Eiendom Services AS

(www.yield-eiendom-services.no)

STRATEGI


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam antem vulputate.

ORGANISASJON


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam antem vulputate.

AKTIVITETER


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam antem vulputate.

SUKSESSPERSPEKTIV


Lorem ipsum dolor sit amet, potenti at torquent duis an augue nunc mattis, vulputate

totam curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede quisi dolor sem in sem suspendisse

nec duis, nibh sit laoreet eu vitae enim odio id mollis fusce tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti eget torquent augue nunc mattis ame totam vulputate curabitur  laoreet a imperdiet vestibulum sem pede ut, dolor sem in sem suspendisse nec duis, nibh sit laoreet leo vitae enim odio. Id mollis mi fusce est tempora orci, interdum ut pede dui ac ac congue libero cras.

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti eget torquent augue nunc mattis ame totam vulputate curabitur  laoreet a imperdiet vestibulum sem pede ut, dolor sem in sem suspendisse nec duis, nibh sit laoreet leo vitae enim odio. Id mollis mi fusce est tempora orci, interdum ut pede dui ac ac congue libero cras.