YES

PERFEKT STED FOR DIN NESTE BOLIG !


I all hovedsak vil deltakerne i prosjektene ble rekruttert via ulike andre hjelpe og behandlingstjenester i kommunene samt gjennom «klientkunnskapen» i det norske velferdssystemet. En vei inn i prosjektene kunne være at en potensiell deltaker kom til NAV fordi han/hun manglet bolig. En annen vei inn i prosjektene kunne være at den potensielle deltakeren hadde søkt på kommunal bolig og stod på ventelisten.


Det er viktig å skille mellom de prosjektene som bosetter direkte, og de som rekrutterer deltakere og bosetter dem i to trinn. Logikken bak dette prinsippet er at bostabilitet lettere kan oppnås hvis bostedsløse selv får velge hvor de vil bo, og hvilke tjenester de ønsker å få. Leiligheter spredt i ordinære bymiljøer er å foretrekke framfor samlokaliserte boliger.


Valgfrihet er gradert i tre ulike kategorier, disse er som følger:


 1. å velge i mellom - når deltakerne får velge mellom leiligheter, betyr dette at de blir gitt muligheten til å gå på visning på flere enn én leilighet for å velge seg et sted å bo
 2. å velge vekk - deltakerne kan velge vekk en leilighet uten at de dermed havner bakerst i køen på kommunale leiligheter. Det kan gå lang tid mellom tilbudene på leiligheter i de kommunene hvor man praktiserer muligheten til å velge vekk. Hvor lenge deltakerne må vente, vil avhenge av hvor mange boliger kommunen har tilgjengelig. 
 3. å bli plassert - når deltakerne blir plassert, har de ikke noe valg, men blir bare plassert i en bolig. Dette er et ytterpunkt der deltakerne i prinsippet ikke har valgfrihet.


Verdigrunnlaget for YES


I den opprinnelige modellen for YES anbefales åtte prinsipper som YES skal følge:


 1. Bolig er en grunnleggende rettighet
 2. Respekt, varme og medmenneskelig ovenfor alle brukere
 3. Man skal forblikte seg til å arbeide med brukerne så lenge de har behov
 4. Hjelper bruker ved å framskaffe av boliger i ordinære bomiljø
 5. Skille mellom bolig og tjenester
 6. Tjenstene skal ta utgangspunkt i brukerens behov og deres rett til selvbestemmelse
 7. Recovery-orienterte prinsipper skal styre tjenestene
 8. Skadereduksjon.

INGEN ANSATT PER I DAG

Websider under utvikling og ledig stillinger vil blir utlyse etter hvert