YES

MÅLSETNINGER

Bolig er en menneskerettighet, respekt og varme i møte med deltakerne, forpliktelse til å yte tjenester så lenge det er nødvendig. En fullverdig og valgfri bolig, bolig og tjenester gis avhengig av hverandre, bruker med virkning, recovery orientering og skadereduksjon.

Når det gjelder bostedsløshet, går det et skille mellom de prosjektene som understreker at målgruppen er bostedsløse, og de prosjektene som understreker at også personer som står i fare for å miste boligen, er en del av målgruppen.

YES har stort fokus på de som ferdes rundt bygg og de svakere i samfunnet. De som kanskje ikke har vært like heldige som de andre klass. Det å prøve å gi noe tilbake til dem.


Les mer

HVA ER YIELD ?


Yield er enkelt forklart et øyeblikksbilde av avkastningen fra leieinntektene på en eiendom. Yield gir deg en indikasjon på fremtidige inntekter. Det mest brukte yield-begrepet er netto yield. Yield-begrepet brukes ofte til å:


1) Foreta en verdivurdering av eiendommen.

2) Sammenlikne prisnivået mellom flere eiendommer på et bestemt tidspunkt.


På bakgrunn av sin anvendelighet og relativt enkle utregning har yield blitt en foretrukket metode for verdivurdering.


HVA ER YES ?


YES Eiendomskonsulent er fokusere på boligfremskaffelse i det private markedet. Organisering og praktisk bistand under flytteprosessen. Bomiljøarbeid. Delta i samarbeid rundt den enkelte bruker. Samarbeid med saksbehandlere, boligfremskaffer og aktuelle aktører i spesialisthelsetjenesten. Hjelpe bruker med å finne bolig og inngå avtale om leie. Bistå brukere med kartlegging av økonomi. Hjelpe bruker med å utarbeide en kriseplan ved behov.


HVEM ER DELTAKERE ?


Deltakerne i prosjektene ble, i all hovedsak, rekruttert via ulike andre hjelpe og behandlingstjenester i kommunene samt gjennom «klientkunnskapen» i det norske velferdssystemet. En vei inn i prosjektene kunne være at en potensiell deltaker kom til NAV fordi han/hun manglet bolig. En annen vei inn i prosjektene kunne være at den potensielle deltakeren hadde søkt på kommunal bolig og stod på ventelisten. 


BAKGRUNN, FINANSERING, TIDSAVGRENSNING 


Det er mange likheter mellom kommunene når det gjelder bakgrunn for etablering, tidsavgrensning og finansiering av prosjektene. Likhetene handler i hovedsak om at bakgrunnen for å etablere prosjektene finnes i kommunenes boligsosiale utfordringer, og at YES arbeidsoppgaver er delmål. Det gir inspirasjon til å tenke nytt, ved å samarbeide. Altså, hovedmålet er sammen kan vi løse disse utfordringene.


BLI MEDLEM


YES medlemmenes engasjement er vår første ressurs


KONTAKT OSS / NETTBUTIKK


BEST FOR

EVENTS

Videre formidler om forestilling på Operataket er en utendørs danseforestilling på Operataket.


Arrangør er Den Norske Opera & Ballett


Forestillingsoversikt vil det blir 5 forestillinger med 200 publikummere på Operataket


Forestillingstider:

15.juni kl.21.30

16.juni kl.19.30 og 21.30

17.juni kl.19.30 og 21.30


MER INFO

PERFEKT FOR

AVSLAPNING

Avspenning er ulike teknikker for å hjelpe til:

  • Mestre smerte
  • Takle slitsomme behandlinger
  • «Stresse ned»


Tre metoder for avspenning.

  • Dyp pust
  • Muskelavspenning
  • Forestillingsbilder


Du kan, ved egen hjelp, spenne av og lede tankene dine til et hyggelig og behagelig sted.


MER INFO